Skrzynka z losami "Groot Partie" z Neundorf z drewnianymi losami

Holz mit Messingschloss,
um 1880, Länge: 14 cm

Z napisu wynika, że skrzynka należała do „Großen Fischercompagnie Neuendorf auf Hiddensee“. W niej znajdują się małe kawałki drewna o długości 2 cm., na których wyryto znaki „domów”. Służyły one jako losy czyli tzw. kavel.  Każda drewniana sztabka reprezentuje jednego z rybaków kompanii.

W latach 80. XIX wieku nastąpiła istotna zmiana w rybołówstwie, poprzez wprowadzenie dużych sieci z koszami. Aby móc zakupić i używać nowych narzędzi połowowych, które były bardzo drogie, gdyż wymagały dużych ilości materiału, rybacy łączyli się w większe stowarzyszenia tzw. partie (spółki).

W masywnych hangarach, gdzie składowano nowe rodzaje sieci, oprócz ich konserwacji i napraw, odbywały się również konsultacje, w jaki sposób rybacy mieli ich używać. Zadania rozdysponowywano pomiędzy rybakami za pomocą losowania, używając właśnie losów. Aby kontrolować sprawiedliwy podział pracy, wyniki były starannie zapisywane na belkach dachowych. Każdy członek musiał swoje wylosowane zadanie wykonać trzy razy, następnie zapis był czyszczony i losowanie zaczynało się od nowa. 

W 1967 roku Walter Hütteberg podarował skrzynkę lokalnemu muzeum na wyspie Hiddensee.

dalej

Tekst: J.L.

Eksponat odnosi się do :

Pomorze Przednie do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Heimatmuseum Hiddensee

Heimatmuseum Hiddensee

Muzeum w Hiddensee

Kirchweg 1
18565 Kloster / Hiddensee


kontakt@heimatmuseum-hiddensee.de

heimatmuseum-hiddensee.de