Grzebień

Poroże lub kość,
miejsce odnalezienia: Gellen/Hiddensee,
około IX/X wiek,
długość: 20 cm

Zachowała się jedynie jedna płyta chwytna jednorzędowego, trójwarstwowego grzebienia. Posiada ona dekorację w postaci kilku grup okrągłych oczu. Środkowa płyta, jak pokazują ślady nacięć na płycie chwytnej, miała pierwotnie niewielką perforację o tej samej wielkości. Wszystkie one zostały zrekonstruowane. Dawniej płytki chwytne i środkowe były nitowane razem, a środkowa składała się dodatkowo z kilku pojedynczych części.  

Tekst: H.S.

Eksponat odnosi się do :

Pomorze Przednie do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Heimatmuseum Hiddensee

Heimatmuseum Hiddensee

Muzeum w Hiddensee

Kirchweg 1
18565 Kloster / Hiddensee


kontakt@heimatmuseum-hiddensee.de

heimatmuseum-hiddensee.de