Grapen (naczynie na trzech nóżkach)

Brąz,
miejsce znalezienia: na południe od Vitte/Hiddensee,
XIV-XVI wiek,
wysokość: 15 cm

Późnośredniowieczny kulisty Grapen stał na trzech krótkich, mocnych nogach o trójkątnym przekroju. W prezentowanym egzemplarzu zachowały się jedynie dwie. Na lekko zaokrąglonym brzegu znajdują się dwa małe uchwyty skierowane w przeciwnych kierunkach. Służyły one do podwieszania go nad ogniem. Uchwyty takie wykonywane były głównie z żelaza. Dziury na korpusie naczynia reprezentują późniejsze uszkodzenia.

Grapen został wykonywany w formie z wypalanej gliny. Świadczy o tym pionowy szew odlewniczy, który powstał dlatego, że forma ta była tzw. zagubioną formą, która została rozbita po odlaniu i ostygnięciu naczynia.

dalej

Tekst: H.S.

Eksponat odnosi się do :

Pomorze Przednie do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Heimatmuseum Hiddensee

Heimatmuseum Hiddensee

Muzeum w Hiddensee

Kirchweg 1
18565 Kloster / Hiddensee


kontakt@heimatmuseum-hiddensee.de

heimatmuseum-hiddensee.de