Tarcza strzelnicza z otworami po kulach

Grimmen, pomalowane drewno, 1848 rok, średnica: 130 cm
Podarunek od Towarzystwa strzeleckiego Grimmen w 1930 roku

Drewniana tarcza służyła od 1848 roku za cel podczas święta strzelców w Grimmen w zawodach o tytuł "króla". W 1930 roku trafiła do lokalnego muzeum. Otwory w tarczy pochodzą od tzw. "królewskich strzelań" (strzelania ku czci króla i ojca kraju). Prawie wszystkie z nich zatkane są drewnianymi zatyczkami, tak aby dalej można było używać tarczy. Inicjały "M K" oznaczają nazwisko fundatora tarczy.

Towarzystwo strzeleckie w Grimmen organizowało każdego lata festyny w czasie pokoju. Od początków XVIII wieku stały się one tradycyjnym punktem kulminacyjnym małomiasteczkowego życia i były obok dożynek największą publiczną rozrywką w ciągu roku.

W 1738 roku przedstawiono radzie miejskiej "projekt listy kompanii strzeleckiej Löblich z Grimmen", który zapieczętowano. W 1752 roku rada zafundowała srebrną łyżeczkę wartości 4 Loth (łut). Wspomina się także o tzw. "królewskiej łące" przed Sundischen Tor, która jest określana, jako "jedyne publiczne miejsce rozrywki". W 1842 roku odbyło się po raz pierwszy "dziecięce strzelanie do tarczy". Z tego powodu brać strzelecka także przygotowywała festyn.

dalej

Tekst: S. F.

Eksponat odnosi się do :

Pomorze Przednie do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Museum Im Mühlentor Grimmen

Museum Im Mühlentor Grimmen

Muzeum w Bramie Młynarskiej w Grimmen

Mühlenstraße 9a
18507 Grimmen


museum@grimmen.de

www.grimmen.de