Mapa "Carta öfwer Pommern och Rügen" (wschodniego Pomorza i Rugii)

ęcznie malowana na papierze, podkład tekstylny, 1756-1763
długość: 130 cm

Niezwykłym świadectwem wojny siedmioletniej jest ta niedatowana szwedzka mapa Pomorza Przedniego w skali 1:145000. Jest on zorientowana na północny-zachód tzn., że  kierunek północny został odwrócony o 45O, dlatego Darß znajduje się na górnej krawędzi mapy. W momencie powstania mapy, młode jeszcze pruskie miasto portowe Świnoujście, zostało błędnie zaznaczone na prawym ujściu Świny.

Niewykluczone, że mapa pozostała w mieście w związku ze stacjonowaniem jednego z szwedzkich regimentów lub podczas przejazdu sztabu szwedzkiej armii podczas działań wojennych między Szwecj z Prusami w czasie wojny siedmioletniej.

Istotne jest, że cały obszar zachodniego Pomorza został zaznaczony w stanie do 1679, ewentualnie do 1720 roku, kiedy obszar ten znajdował się pod władztwem szwedzkim, dlatego zawarto także obszary na południe od rzeki Peene, wyspę Usedom i Wolin, a także miasteczka wzdłuż środkowopomorskiego wybrzeża: Dievenow (Dziwnów), a także zalewy szczeciński oraz ujście Odry. W tym względzie mapa dokładnie ukazuje najważniejsze szwedzkie cele wojenne – ponowne odzyskanie terenów utraconych nieszczęśliwie w 1720 roku, w wyniku przegranej z Prusami wojny północnej. Na mapie zaznaczono również w miarę szczegółowo obszary Recknitz i Trebel we wschodniej Meklemburgii, a także północne rubieże Uckermark, gdzie szwedzkie wojska w czasie wojny często prowadziły operacje wojenne. Symbolika kartusza mapy wyraźnie wskazuje na militarne konotacje i powody powstania tej mapy.  

Erhard Gagern z Grimmen podarował ją w 1990 roku lokalnemu muzeum.

dalej

Tekst: H. T. P

Eksponat odnosi się do :

Pomorze Przednie do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Museum Im Mühlentor Grimmen

Museum Im Mühlentor Grimmen

Muzeum w Bramie Młynarskiej w Grimmen

Mühlenstraße 9a
18507 Grimmen


museum@grimmen.de

www.grimmen.de