Czaszka przodka Tura (Bos proimigenius)

Odnaleziona w północnej części Ibitz koło Grimmen
kość z zębami, 1300 r. p.n.e., epoka brązu
długość: 110 cm, długość rogu: 80 cm

29 czerwca 1989 roku operator koparki Hans Jürgen Rogge w czasie prac melioracyjnych w bagnistym rowie odkrył szczątki kostne. Znalezisko okazało się rogami czaszki zwierzęcej. 8 lipca Gerhard i Helmhold Strübingowie odnajdują w czasie wykopalisk w pełni uzębioną dolną szczękę oraz osiem kręgów szyjnych samca dzikiego bydła.

Dalszych części szkieletu zwierzęcia nie odnaleziono. Znalezisko należy do przedstawiciela dawno-pomorskiego świata zwierząt, który przywędrował tu z południa przed 11 500 laty, pod koniec ostatniej epoki lodowcowej. Pomimo swoich rozmiarów był pożądaną zwierzyną łowną i prawdopodobnie w połowie XVI wieku został na terenach obecnych Niemiec wytępiony.   

Przy użyciu metody radiowęglowej określono wiek czaszki na około 3000 lat, pochodzi więc z epoki brązu. Ten dostojny samiec umarł w wieku 4 lat, ważąc przy tym prawdopodobnie 1500 kg.

Nie udało się wyjaśnić, czy zwierzę zginęło z rąk myśliwego z epoki brązu i zmarło na torfowisku. Czaszka oraz kręgi szyjne nie wykazują śladów obrażeń.  

dalej

Tekst: S.F.

Eksponat odnosi się do :

Pomorze Przednie do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Museum Im Mühlentor Grimmen

Museum Im Mühlentor Grimmen

Muzeum w Bramie Młynarskiej w Grimmen

Mühlenstraße 9a
18507 Grimmen


museum@grimmen.de

www.grimmen.de