Akcja zwykła Towarzystwa kolejowego Greifswald-Grimmen

Nr. 625 w cenie 1000 MK z 1 lipca 1896 roku,
wymiary: 33,5x23,5 cm

Akcje zwykłe upoważniały posiadacza "zgodnie z wniesionym wkładem i ze statusem własności spółki kolejowej Greifswald-Grimmen do uczestniczenia w zyskach i stratach". Czerwonym stemplem oznaczono zmianę wartości po uwzględnieniu inflacji na 700 Mk.

Głównym akcjonariuszem i późniejszym dyrektorem zakładu został AG Lenz & Co. Stettin.

8 maja 1895 roku król Prus wydał świadectwo koncesji: "w celu założenia spółki akcyjnej pod nazwą Eisenbahn-Gesellschaft Greifswald – Grimmen (…) na budowę i zarządzanie napędzanej siłą pary i przeznaczonej do przewozu ludzi i towarów zgodnie z postanowieniami przepisów kolejowych Niemiec (z 5 lipca 1892 roku) linii kolejowej z Greifswaldu przez Grimmen do Tribsees".

Prace budowlane rozpoczęto pod koniec lutego 1895 roku, a pierwsza nitkę zakończono 1 października 1896 roku. Oficjalne przekazanie nastąpiło 21 listopada 1896 roku.

Spółka zajmowała się głównie transportem towarów oraz połączyła południowo-zachodnie części ówczesnego powiatu Grimmen. Długość linii kolejowej liczyła 50,54 km., a czas podróży około 2 godzin i 50 minut.

Kiedy 30 kwietnia 1945 roku Armia Czerwona wkroczyła na te ziemie zaprzestano eksploatacji taboru kolejowego. 

Później w ramach reparacji wojennych szyny zostały niemal całkowicie zdemontowane. Pozostały około 2-kilometrowy odcinek Grimmen-Grimmen Schützenplatz stał się torem manewrowym, a stacja Grimmen Schützenplatz stacją załadunku towarów.

Akcja zwykła została nabyta na aukcji w 1994 roku.

dalej

Tekst: S. F.

Eksponat odnosi się do :

Pomorze Przednie do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Museum Im Mühlentor Grimmen

Museum Im Mühlentor Grimmen

Muzeum w Bramie Młynarskiej w Grimmen

Mühlenstraße 9a
18507 Grimmen


museum@grimmen.de

www.grimmen.de