Zrewidowana ordynacja kościelna dla Księstwa Meklemburgii (1650)

Lüneburg 1650

Czytanie i pisanie powinno w pierwszej kolejności służyć poznaniu świętych pism. Z tego powodu nauczyciele mieli skupiać się na czytaniu. "Jeżeli ktoś musi  uczyć się z tych samych ksiąg, to najważniejsze jest, aby większość potrafiła czytać, i kto powinien innych nauczać, musi wcześniej posiąść odpowiednią całość wiedzy i wiedzieć, gdzie i jak artykuły w świętych pismach były utworzone i potrafić je wyjaśnić. Aby zrozumieć święte pisma trzeba także rozumieć język proroków i apostołów."

Tekst: S. Ka.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Landschulmuseum Göldenitz

Landschulmuseum Göldenitz

AFW Arbeitsförderungs- und Fortbildungswerk GmbH
Am See 7
18196 Göldenitz