Tablica szkolna "Buk czerwony"

Wydawnictwo Volk und Wissen Berlin,  redakcja Centralny Niemiecki Instytut Pedagogiczny, 1970 rok, szerokość: 122 cm

W NRD plakaty były w szkołach nadal używane w niezmienionej formie, jako pomoc dydaktyczna w przedmiotach przyrodniczych i odpowiadały programowi nauczania dziesięcioklasowej, ogólnokształcącej średniej szkoły politechnicznej z 1959 roku: "Lekcje biologii nauczają uczniów podstaw nauk biologicznych. Zapoznają z ważnymi formami lokalnej fauny i flory […]  Uczniowie uczą się budowy ciała człowieka […] z praktycznymi zajęciami w szkolnym ogrodzie i w socjalistycznym rolnictwie, nabywają uczniowie gotowe do użycia […] umiejętności […]". Używano także innych materiałów poglądowych, takich jak preparaty, filmy, slajdy itd.

Tekst: S. Ka.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia-Pomorze Przednie

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Landschulmuseum Göldenitz

Landschulmuseum Göldenitz

AFW Arbeitsförderungs- und Fortbildungswerk GmbH
Am See 7
18196 Göldenitz