Model budynku szkolnego Tessin

1964/1965, szerokość; 94 cm

V zjazd Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec zdecydował, że od roku szkolnego 1964/65 dziesięcioklasowe ogólnokształcące wyższe szkoły politechniczne zastąpią dotychczasowe ośmioklasowe szkoły podstawowe. 

W niewielkim miasteczku Tessin obok uczniów z tego miasta, do lokalnej szkoły uczęszczała także młodzież z ośmiu pobliskich gmin. Trzypiętrowy nowy budynek szkolny powstał według najnowszych wytycznych budownictwa szkolnego, pełnił pionierską funkcję i stał się podstawowym projektem dla 10-klasowych szkół w okręgu Rostock. W skrzydle przyrodniczym z sześcioma specjalistycznymi pomieszczeniami znajdowały się stoły i ławki umieszczone wokół centralnego skrzydła z wodą, gazem i energią elektryczną.

Z programu nauczania 10-klasowych ogólnokształcących, politechnicznych szkół średnich, Rząd NRD, Ministerstwo szkolnictwa publicznego, Berlin 1959: "Dziesięcioklasowe, ogólnokształcące, politechniczne szkoły średnie muszą charakteryzować się wysokim […] poziomem nauczania […] Gwarantuje to, że wszyscy uczniowie […] zdobędą wysoki poziom wiedzy i umiejętności […] w stopniu wystarczającym do samodzielnego dostrzegania zjawisk w przyrodzie i społeczeństwie. Wszystkie przedmioty szkolne muszą zatem przyczyniać się do podnoszenia możliwości, zdolności i umiejętności intelektualnych uczniów, poprzez nowe metody i praktyki nauczania oraz ścisły związek między lekcjami a życiem, podnoszonym z klasy na klasę."

dalej

Tekst: S. Ka.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia-Pomorze Przednie

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Landschulmuseum Göldenitz

Landschulmuseum Göldenitz

AFW Arbeitsförderungs- und Fortbildungswerk GmbH
Am See 7
18196 Göldenitz