Wilhelm Jäger "Indyk"

Glazurowany plastik, porcelana, lata 20. XX wieku, wysokość: 18 cm

Realistyczne przedstawienia zwierząt stały się w latach 20. XX wieku ulubionym motywem twórców i artystów specjalizujących się w rzeźbiarstwie niewielkich rozmiarów. Także rzeźbiarz Wilhelm Jäger (1888-1979) wyspecjalizował się w tego typu ceramice. Jäger stworzył wiele dzieł sztuki dla przestrzeni publicznej Neubrandenburga,  w tym na przykład fontannę Fritza Reutera na rynku w 1923 roku (obecnie Mudder-Schulten–Brunnen, naprzeciwko dworca kolejowego).   

Tekst: R. V.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Regionalmuseum Neubrandenburg

Regionalmuseum Neubrandenburg

Muzeum regionalne w Neubrandenburgu

Treptower Straße 38
17033 Neubrandenburg

museum@neubrandenburg.de

www.museum-neubrandenburg.de