Wilhelm Jäger "Flecista" (Faun)

Brąz, 1929 rok, wysokość: 36 cm

Rzeźbiarz z Neubrandenburga Wilhelm Jäger (1888-1979) stworzył tą rzeźbę w stylu tzw. Nowej Rzeczywistości, zwanej także realizmem magicznym (Neue Sachlichkeit). Grającemu na fletni pana mężczyźnie przysłuchują się dwaj młodzieńcy, jeden stojąc, drugi siedząc. Wszystkie figury posiadają cechy fauna: rogi, ogony i kopyta. Jäger stworzył wiele dzieł sztuki dla przestrzeni publicznej Neubrandenburga,  w tym na przykład fontannę Fritza Reutera na rynku w 1923 roku (obecnie Mudder-Schulten–Brunnen, naprzeciwko dworca kolejowego).

Tekst: R. V.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Regionalmuseum Neubrandenburg

Regionalmuseum Neubrandenburg

Muzeum regionalne w Neubrandenburgu

Treptower Straße 38
17033 Neubrandenburg

museum@neubrandenburg.de

www.museum-neubrandenburg.de