Model centrali mocy w Zakładach Mechanicznych Curta Hebera w Neubrandenburg

Aluminium, 1936 rok, długość: 65 cm

Wynalazca Curt Heber do 1933 roku opracował elektryczne zapalniki bombowe oraz urządzenie do precyzyjnego zrzutu bomb. Ich produkcja seryjna rozpoczęła się pod koniec 1934 roku w zakładach "Curt Heber" w Neubrandenburgu. Od 1937 roku do końca wojny firmowały się one nazwą "Zakłady Mechaniczne Neubrandenburg" (Mechanische Werkstätten Neubrandenburg, w skrócie MWN). Podczas II wojny światowej jako robotnice przymusowe pracowały w nich kobiety z obozu koncentracyjnego w Ravensbrück.

Model stacji-E został wykonany przez praktykantów i podarowany szefowi zakładu w święta Bożego Narodzenia w 1936 roku.

Tekst: R. V.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Regionalmuseum Neubrandenburg

Regionalmuseum Neubrandenburg

Muzeum regionalne w Neubrandenburgu

Treptower Straße 38
17033 Neubrandenburg

museum@neubrandenburg.de

www.museum-neubrandenburg.de