Opona Croya

Twórca: Peter Heyman ze Szczecina,
gobelin, 1554/1556,
szerokość: 690 cm

Jako ostatni potomek rodu Gryfitów książę Ernest Bogusław von Croy odziedziczył w 1660 roku wszystkie osobiste dobra książąt pomorskich, w tym monumentalny gobelin z czasów panowania Filipa I wołogoskiego (1532-1560). Gobelin jest zapowiedzią reformacji z Marcinem Lutrem jako głową kościoła opartego na władzy książęcej, a jednocześnie pomnikiem bliskich związków między dynastią saską a pomorską.

Obie dynastie były ze sobą spokrewnione poprzez zawarte na zamku Hartenfels w Torgau w 1536 roku małżeństwo Filipa z Marią, córka elektora saskiego Jana.

W centralnym miejscu znajduje się wizerunek Marcina Lutra. Wśród książąt pomorskich widzimy Jerzego I (1491-1531), syna Bogusława X i jedynego katolika w tym gronie Barnima XI (1501-1573), księcia Filipa I (1515-1560), Amelię reńską (1490-1525) matkę Filipa i żonę Jerzego I; Annę brunszwicką (1502-1568) żonę Barnima młodszego; Marię saską (1516-1583), żonę Filipa I oraz przyrodnią siostrę Jana Fryderyka Wielmożnego.

W pierwszym rzędzie stoją dzieci Filipa i Marii: Jana Fryderyka (1542-1600), Bogusława XIII (1544-1606), Ernesta Ludwika (1545-1592), Amelię (1547-1580) i Barnima XII (1549-1603).

dalej

Tekst: B.F.

Eksponat odnosi się do :

Pomorze Przednie do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Pommersches Landesmuseum

Pommersches Landesmuseum

Muzeum Pomorza

Rakower Straße 9
17489 Greifswald


info@pommersches-landesmuseum.de

www.pommersches-landesmuseum.de