Carel Fabritius: Straż bramna

1654 rok, płótno, wysokość: 67,5 cm

W 1807 roku Meklemburgia znalazła się pod okupacją francuską, a książę uciekł do Altony. Dyrektor Muzejonu Napoleona wykorzystał okazję i ukradł „Straż bramną“ Carela Fabritiusa wraz z ponad 200 innymi obrazami z zamku w Schwerinie do Paryża. Dopiero w Paryżu odkryto sygnaturę obrazu, a sztuka nieznanego dotąd malarza zyskała uznanie, które znalazło wyraźne odbicie w handlu sztuką współczesną. Dopiero siedem lat po kradzieży, w 1814 roku, Meklemburgia jako jedna z europejskich potęg, odzyskała swoje dzieła sztuki z Paryża.

Świat sztuki zapomniał, gdzie znajduje się "Straż bramna" Carela Fabritiusa. Kiedy w latach 60. XIX wieku Wilhelm Thoré-Bürger sporządzał katalog twórczości artysty, znał obraz jedynie z opisów, ale mimo to ocenił go jako jedno z głównych dzieł. Mało co lepiej oddaje sytuację kulturalno-historyczną Meklemburgii w XIX wieku niż to zniknięcie słynnego dzieła sztuki, które w owym czasie znajdowało się w Schwerinie.

dalej

Tekst: G. S.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Staatliches Museum Schwerin

Staatliches Museum Schwerin

Alter Garten 3
19055 Schwerin

www.museum-schwerin.de