Garniec lub buszel

Buszel, 2 litry, skalibrowany i znakiem kalibracyjnym 21 DR 266, buczyna,  1921 rok, wysokość: 11 cm

Jednostka miary materiałów sypkich zwana buszlem służyła w młynie do mierzenia ilości mąki lub ziarna i była używana w rożnych masach. Stanowiła jednocześnie jednostkę rozliczeniową pomiędzy młynarzem a jego dostawcami, przez co musiała być odpowiednio skalibrowana. Legalizacja przez tzw Scheffelwröger, znana była od XVII wieku i zatwierdzano ją poprzez wypalenie odpowiedniego znaku. Oznaczenie „DR” jest skrótem od Rzeszy Niemieckiej, liczba „21” oznacza, że do kalibracji doszło w 1921 roku; corocznie musiano powtarzać kalibrację.

Tekst: R. St.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Mühlenmuseum Woldegk

Mühlenmuseum Woldegk

Muzeum młynów Woldegk

Mühlendamm
17348 Woldegk

https://www.windmuehlenstadt-woldegk.de/muehlenmuseum-woldegk/