Kirys i hełm kirasjera z Pasewalku

Mosiądz i blacha stalowa, około 1840 rok
Depozyt: Kirys – Muzeum Historii uzbrojenia Rastatt, hełm – Theo Hasse

Kirys był używany w czasie parad. W środku wyścielony jest grubą płócienną tkaniną, a umieszczone po bokach rzemienie, służyły do jego zapinania. Ordery, krzyże rycerskie i medale albo jedynie wstęgi były umieszczane z lewej strony w otworach specjalnie do tego przeznaczonych. Inną możliwością było noszenie wstęg  na oczkach przylutowanych do górnych zamknięć kirysu. 

Hełm kirasjera z Pasewalku ma srebrną barwę i ozdobiono go napisem "Bitwa pod Hohenfriedberg 1745". Jeden z najbardziej znanych niemieckich marszów wojskowych otrzymał nazwę właśnie na cześć bitwy pod Dobromierzem (Hohenfriedbergiem) nieopodal Strzegomia. Bitwa ta została stoczona 4 czerwca 1745 roku w czasie drugiej wojny śląskiej. Napis na hełmie ma przypominać o zwycięstwie Prus nad połączonymi siłami austriacko-saksońskimi.

W czasie wojny trzydziestoletniej (1618 – 1648) Pomorze zostało w dużej części oszczędzone, jednak już od 1627 roku musiało ponieść koszty cesarskiej okupacji. Przez długi okres Pomorze stało się zabawką w rękach mocarstw i w przyszłości stało się jednym z najbardziej wyludnionych obszarów Niemiec. Po zakończeniu wojen północnych w 1720 roku Pasewalk znalazł się w rękach Prus. W wyniku tego miasto otrzymało stały garnizon, co z kolei spowodowało wzlot jego ekonomicznej koniunktury. Pieniądze za zakwaterowanie oraz zaopatrzenie oficerów stały się podstawą dobrobytu jego mieszkańców. Ostatnią bitwą kawaleryjską, w której udział wzięli kirasjerzy z Pasewalku, była tak zwana "bitwa srebrnych hełmów", stoczona 12 sierpnia 1914 roku pod Haelen (obecnie Halen) w Belgii. Stała się ona punktem zwrotnym w taktyce oraz jednym z przyczynków końca zastosowania kawalerii w działaniach wojennych i jej udziału w wielkich bitwach.

Miasta Halen oraz Pasewalk są obecnie miastami partnerskimi. Ich współpraca została zapoczątkowana ponad dziesięć lat temu, z inicjatywy towarzystw historycznych i odtwarzających historię kirasjerów.  

dalej

Tekst: A.H.

Eksponat odnosi się do :

Pomorze Przednie do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Museum der Stadt Pasewalk - Künstlergedenkstätte Paul Holz

Museum der Stadt Pasewalk - Künstlergedenkstätte Paul Holz

Muzeum miasta Pasewalk/Miejsce pamięci artysty Paula Holza
Prenzlauer Str. 23
17309 Pasewalk


museum@pasewalk.de

www.pasewalk.de