Medal pamiątkowy dla Hermanna Meinungen od gminy żydowskiej w Berlinie

Mosiądz, 1935 rok, średnica: 81 mm

Hermann Meinungen (1900-1945), mieszkaniec Hagenow pochodzenia żydowskiego otrzymał ten medal w 1935 roku za zasługi dla jego wkładu w działalność charytatywną w obszarze społecznym. Od września 1933 roku do przełomu 1934 i 1935 roku Meinungen w swoim przedsiębiorstwie rolnym stworzył obóz młodzieżowy Hachschra dla 19 osób, które profesjonalnie przygotowywano do wyjazdu do Palestyny. Zakwaterowanie zapewniało „Bet Chaluz” czyli schronisko młodzieżowe w Hagenow. Inskrypcja na awersie medalu głosi: „Patronowi opieki nad Żydami”. Rewers: „Hermann Meinungen Hagenow/Land 1935”. Medal został wykonany przez rzeźbiarkę Else Fürst (1873-1943).   

Tekst: H. G.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Museum der Stadt Hagenow

Museum der Stadt Hagenow

Lange Straße 79
19230 Hagenow

museum@hagenow.de

www.museum-hagenow.de