Theodor Schloepke: Fritz Reuter

Olej na płótnie, 1866 rok, wysokość: 62 cm

Wielki Książę Meklemburgii-Schwerinu Fryderyk Franciszek II zlecił swojemu nadwornemu malarzowi Theodorowi Schloepke namalowanie portretu olejnego Fritza Reutera dla Galerii Obrazów w Schwerinie. Propozycja ta wyszła od Gustava zu Pulitza, ówczesnego dyrektora artystycznego Teatru Wielkiego Księcia w Schwerinie. Fritz Reuter natomiast wolałby: "innego artystę (...), z którym nie jestem tak dobrze zaznajomiony". Po zobaczeniu gotowego obrazu był jednak bardzo zadowolony i powiedział, że jego żona w końcu nie wiedziała „czy woli zatrzymać obraz, czy oryginał". 

Tekst: C. N.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Fritz-Reuter-Literaturmuseum Stavenhagen

Fritz-Reuter-Literaturmuseum Stavenhagen

Muzeum literatury Fritza Reutera

Markt 1
17153 Stavenhagen

literaturmuseum@stavenhagen.de

www.fritz-reuter-literaturmuseum.de