Fritz Reuter: De Urgeschicht’ von Meckelnborg

Manuskrypt, 49 stron, 1859-1867

Już w 1859 roku Reuter rozpoczął pisanie satyry skierowanej przeciwko Meklemburgii, w której zamierzał: "robić wszelkiego rodzaju dość posłuszne żarty z naszych szlachetnych rycerzy i krajobrazu, jak również z rządu serenissimo i Hochdero oraz z pana wyższego radcy kościelnego Kliefotha". Jednakże "De Urgeschicht von Meckelnborg" pozostało nieukończone i wydane dopiero po śmierci Reutera w 1874 roku.

Szczególna popularnością cieszy się 1 rozdział: "Kiedy nasz Pan stworzył świat, zaczął w Mekelnborg i przemówił od strony Morza Bałtyckiego i uczynił go kolorowym własnymi rękami, z jednej strony w Ratzeborg i Swerin, z drugiej strony w Stemhagen i Bramborg, a jego święci aniołowie wiedzieli, gdzie trzeba to zrobić ...".

dalej

Tekst: C. N.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Fritz-Reuter-Literaturmuseum Stavenhagen

Fritz-Reuter-Literaturmuseum Stavenhagen

Muzeum literatury Fritza Reutera

Markt 1
17153 Stavenhagen

literaturmuseum@stavenhagen.de

www.fritz-reuter-literaturmuseum.de