Róg sołtysa

Róg bydlęcy, około 1900 rok, długość: około 30 cm

Rogi sołtysie służyły do alarmowania wioski o zagrożeniu. Ich ton jest przytłumiony i przypomina dźwięk rogu mgłowego. Większość zachowanych rogów powstała z przepiłowanych rogów bawolich, dodatkowo ozdabianych i datowanych wyrzeźbionymi rysunkami, które podkreślały godność sołtysa wsi. W niektórych przypadkach zawieszano róg sołtysi na frontowej stronie szczytu folwarku, dla podkreślenia znaczenia właściciela nieruchomości. Rogi sołtysie świadczyły o prestiżu tego wiejskiego urzędu w XVIII i XIX wieku i były dziedziczone w rodzinie wraz z głównym gospodarstwem.

Sołtysi odpowiadali również za ogłaszanie książęcych rozporządzeń i ich przestrzeganie. Ponadto w niektórych wioskach Księstwa Ratzeburg sprawowali niższe urzędy sądowe i musieli zapewnić wyżywienie dla sędziów. W zamian za swe usługi sołtysowi przypadały dodatkowe dochody wynikające z obrotu płodami rolnymi wioski. Nowy sołtys po śmierci dotychczasowego lub po przekazaniu gospodarstwa synowi musiał złożyć przysięgę, że będzie dbał o dobro wioski i swego pana.  

dalej

Tekst: O. B.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Volkskundemuseum Schönberger Land

Volkskundemuseum Schönberger Land

An der Kirche 8/9
23923 Schönberg

museumrz@aol.com

www.volkskundemuseum-schoenberg.de