Papier pakowy zapisany przez robotnika

Papier, 1942 rok, wysokość: 20 cm

Przy budowie zakładów doświadczalnych Peenemünde rożne firmy budowlane zatrudniły tysiące robotników. Zaliczali się do nich Niemcy, zobowiązani do świadczenia usług oraz robotnicy zagraniczni z Włoch, Holandii, Czech, a także robotnicy przymusowi z Europy Wschodniej. Mimo propagandy sytuacja osób zobowiązanych do świadczenia usług była zbliżona do robotników przymusowych. W czasie prac remontowych na drugim piętrze elektrowni Peenemünde pod koniec lat 90. XX wieku odnaleziono przez przypadek ten dokument za luźną cegłą klinkierową w ścianie działowej.

Tekst brzmi: „Ta ściana została w 1942 roku wojennym postawiona przez zobowiązanych do świadczenia usług za pół funta chleba i 50 gramów kiełbasy na dzień. 1. Paul Schmidt, murarz ze Śląska. 2. Willy Balke, murarz ze Stolp. 3. August Pionkowsky, Prusy Wschodnie. 4. Florian Arb. z Berlina. Peenemünde. 13.03.42.”  

Tekst: T. K.

Eksponat odnosi się do :

Pomorze Przednie do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Historisch-Technisches Museum Peenemünde

Historisch-Technisches Museum Peenemünde

Muzeum Historyczno-Techniczne Peenemünde

Im Kraftwerk
17449 Peenemünde


HTM@peenemuende.de

www.museum-peenemuende.de

Tłumaczeniem tej szczególnej pod względem słownictwa technicznego strony zajął się historyk. Prosimy o wybaczenie za ewentualne błędy w zastosowaniu fachowych pojęć technicznych. Za uwagi będziemy bardzo wdzięczni.

info@stiftung-mecklenburg.de