Krzyż z gwoździ (Krzyż Pojednania) z Coventry

Żelazo, drewno, 2002 rok, wysokość: 15 cm

Po zniszczeniu katedry w Coventry podczas niemieckich nalotów bombowych na Anglię między 14 a 15 listopada 1940 roku, ówczesny proboszcz katedry Richard Howard zlecił, aby z wydobytych z gruzów trzech dużych gwoździ ciesielskich więźby dachowej, przygotowano krzyż. Poza tym na ocalonej ścianie chóru kazał wyryć słowa: FATHER FORGIVE (Ojcze przebacz). Od tego czasu krzyż przekazywany jest parafiom, aby umocnić je w działaniach na rzecz pokoju i pojednania. Jako znak więzi, każde centrum krzyża pojednania otrzymuje jego wierną replikę.

Muzeum Historyczno-Techniczne Peenemünde otrzymało ten krzyż z gwoździ z Coventry, jako międzynarodowe miejsce spotkań i kultury działające na rzecz budowania pokoju w 2002 roku.

Tekst: T.K.

Eksponat odnosi się do :

Pomorze Przednie do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Historisch-Technisches Museum Peenemünde

Historisch-Technisches Museum Peenemünde

Muzeum Historyczno-Techniczne Peenemünde

Im Kraftwerk
17449 Peenemünde


HTM@peenemuende.de

www.museum-peenemuende.de

Tłumaczeniem tej szczególnej pod względem słownictwa technicznego strony zajął się historyk. Prosimy o wybaczenie za ewentualne błędy w zastosowaniu fachowych pojęć technicznych. Za uwagi będziemy bardzo wdzięczni.

info@stiftung-mecklenburg.de