Werbel kompanii mieszczańskiej z Wismaru

David Lembke, 1758 rok, blacha z brązu, drewno, skóra, wysokość: 51,5 cm

Bęben należał do prokuratora trybunalnego Davida Lembke (1731-1789) z Wismaru, który jako kapitan dowodził jednym z regimentów kompanii mieszczańskiej. W XVIII wieku zdolni do noszenia broni mieszkańcy Wismaru byli podzieleni na od 6 do 10 kompanii obywatelskich, których celem miało być wspieranie szwedzkiego garnizonu broniącego miasta.   

Tekst: S. S.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Stadtgeschichtliches Museum der Hansestadt Wismar

Stadtgeschichtliches Museum der Hansestadt Wismar

Muzeum historii miasta hanzeatyckiego Wismar

Beguinenstraße 4
23966 Wismar

museum@wismar.de

www.schabbellhaus.de