Model wagonu silnikowego Deutsche Reichsbahn o napędzie dieslowo-elektrycznym

1934 rok, długość: 110 cm

Założona w 1893 roku przez Podeusa fabryka wagonów dostarczała wagony i wagony silnikowe  na cały świat. Firma ta, włączona w 1917 roku w ramy Eisenbahn-Verkehrsmittel AG zaprzestała produkcji w 1944 roku, czego powodem były działania wojenne.

Twórca fabryki, przedsiębiorca Heinrich Podeus (1832-1905) z Wismaru znacząco wpłynął na rozwój przemysłu w Meklemburgii. On i jego synowie byli pionierami uprzemysłowienia rodzinnego miasta. W przejętej przez nich w 1879 roku fabryce maszyn oprócz maszyn rolniczych, produkowano także przez pewien czas automobile.

Tekst: S. S.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Stadtgeschichtliches Museum der Hansestadt Wismar

Stadtgeschichtliches Museum der Hansestadt Wismar

Muzeum historii miasta hanzeatyckiego Wismar

Beguinenstraße 4
23966 Wismar

museum@wismar.de

www.schabbellhaus.de