Hans Fallada: "Der Alpdruck"

1946 rok, Wydawnictwo Aufbau, okładka: Hermann Kusch

Hans Fallada w swojej powieści  "Der Alpdruck" z 1946 roku zajął się losem narodu niemieckiego w pierwszych miesiącach po zakończeniu II wojny światowej. Jak podkreślał w wielu listach do rożnych odbiorców, nie był z tej książki szczególnie zadowolony. Daje temu wyraz także w przedmowie do powieści pisząc, że książka: "pozostaje w dużej części sprawozdaniem choroby" i że [opowiedzieć] „historię owej apatii, która dotknęła większą i przede wszystkim przyzwoitą część narodu niemieckiego w kwietniu roku 1945 [i] z której wielu jeszcze dzisiaj się nie wyzwoliło. 

Fallada, podobnie jak większość jego rodaków, poszukiwał nowej drogi życiowej, co wyraz znalazło w tytule roboczym tej powieści: "Fallada szuka drogi". Powieść ukazała się dopiero po śmierci pisarza. Odzwierciedla również jego krótkie doświadczenia, jako burmistrza Feldbergu, mianowanego przez radziecką administracje wojskową. 

dalej

Tekst: S. K.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Hans-Fallada-Museum Carwitz

Hans-Fallada-Museum Carwitz

Muzeum Hansa Fallady w Carwitz

Zum Bohnenwerder 2
17258 Feldberger Seenlandschaft

museum@fallada.de

www.fallada.de/index.php/de/museum