Pieczęć kowali ze Stargardu

Drewno i mosiądz, 1714 rok, długość: 9 cm

Pieczęć cechu kowali ze Stargardu (obecnie Burg Stargard) pokazuje typowe narzędzia i produkty tego rzemiosła: kleszcze kowalskie, podkowy, młot, a także m.in., skrzyżowane klucze oraz niewielką kłódkę. Dwa ostatnie przykłady wskazują na to, że w tamtych czasach, dokonujący obróbki metalu na zimno nieliczni ślusarze należeli także do cechu kowali. Za pomocą pieczęci uwiarygodniano ważne dokumenty takie jak listy mistrzowskie lub listy czeladników, umowy i wszystkie inne pisma oficjalne. 

Tekst: F. S.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Museum Burg Stargard

Museum Burg Stargard

Mühlenstraße 30
17094 Burg-Stargard

museum@stargarder-land.de

www.burg-stargard.de/burg