Armata

Brąz, około 1660 r., Strelitz, długość: 115 cm

Godło meklemburskich książąt z podpisem: V[on] G[Ottem] G[naden] (z bożej łaski) ADOLF FRIEDRICH. HERZOG. ZV. MECKLENBURG pokazuje nie tylko zleceniodawcę budowy armaty, ale także przypuszczalnie jej właściciela. Niejasne jest natomiast, z powodu brakujących znaków dynastycznych, o którego z książąt dokładnie chodzi. Czy o księcia Schwerinu Adolfa Friedricha I (1588-1658) czy jego najmłodszego syna Adolfa Friedricha II (1658-1708), który został pierwszym władcą księstwa Mecklenburg-Strelitz w 1701 roku.

Ostatecznie armatę umieszczono w zamku w Neu Strelitz i od końca II wojny światowej znajduje się w rękach prywatnych. W 2005 roku przeniesiono ją do Muzeum Burg Stargard. 

Tekst: F. S.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Museum Burg Stargard

Museum Burg Stargard

Mühlenstraße 30
17094 Burg-Stargard

museum@stargarder-land.de

www.burg-stargard.de/burg