Otto Niemeyer-Holstein: "Zimowa plaża w Usedom"

Olej na tekturze 1964 rok,
szerokość 80 cm

Tematem obrazów Niemeyer-Holsteina były pejzaże przedstawiające morze, ludzi oraz martwą naturę. Centralną rolę grało jednak w jego sztuce morze, które we wspólnej grze światła, wiatru i chmur oferuje nowe wrażenia oraz napięcia i którego przedstawienie zawsze było wyzwaniem dla malarza. Interesował się wydestylowaniem momentu i atmosfery. Także w jego portretach oraz aktach te dwie rzeczy stały na pierwszym planie.    

„Malarstwo Otto Niemeyer-Holsteina w ostatnich 50 latach zyskało taką siłę, że postrzegano go, jako kamień milowy sztuki humanistycznej w NRD. (…) Szczególnym osiągnięciem malarstwa Niemeyera były przedstawienia morza Bałtyckiego. W tych obrazach malarz uwidocznił swoje talenty. 

Pokazują one szczyt możliwości malarskich Niemeyer-Holsteina. Przedstawienie natury w tych obrazach zostało doskonale przełożone na język sztuki, czyniąc z nich, najwyższą szkołę malarstwa. Motyw został uduchowiony poprzez język kolorów. Chociaż obserwowana natura pozostaje widoczna, przedstawiony obiekt traci swoje bezpośrednie znaczenie na rzecz odbioru, w którym dominuje subtelna interpretacja.

Ten obraz, zainspirowany pograniczem lądu z wodą, skupia najpierw uwagę na sobie, jako całości, a dopiero później na obiekcie, który przedstawia.” (Lothar Lang in "Malerei und Grafik in Ostdeutschland", Leipzig 2002)

dalej

Tekst: F. K.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia-Pomorze Przednie

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Museum Atelier Otto Niemeyer- Holstein

Museum Atelier Otto Niemeyer- Holstein

Muzeum Atelier Otto Niemeyer–Holstein

Lüttenort
17459 Koserow/Usedom


atelier-onh@t-online.de

www.atelier-otto-niemeyer-holstein.de