Rdzeń wiertniczy

Wysokość: 7 m

Nadzwyczajny obraz historii Ziemi przybliża nam tzw. rdzeń wiertniczy w Domu Zbiorów (Haus der Sammlungen) w Müritzeum. Zbudowano go zgodnie z geologiczną skalą, a jego poszczególne części stanowią dowód zmienności pokładów kuli ziemskiej, jej nieskonsolidowanych skał oraz skamieniałości, jako świadków minionego bezpowrotnie świata zwierząt i roślin. W 1983 roku na obrzeżach Waren zdecydowano się przeprowadzić geologiczne badania podłoża, których celem było znalezienie dogodnych miejsc do eksploatacji energii geotermalnej. Odwierty osiągnęły głębokość do 1,5 km i dotarły do warstw triasowych sprzed 250 milionów lat.    

Tekst: R. S.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Müritzeum

Müritzeum

Zur Steinmole 1
17192 Waren (Müritz)

info@mueritzeum.de

www.mueritzeum.de/