Portret Karla Bartelsa

Do pionierów ochrony środowiska w Meklemburgi należał Karl Bartels (1884-1957). Nadzwyczajne przyrodnicze przeżycia wywarły wpływ na jego całe życie. W czasie pełnienia zawodowych czynności w Müritz, założył on w Waren „Zrzeszenie na rzecz ochrony ojczyzny”. Dzięki temu udało mu się swoim staraniom na rzecz ochrony przyrody nadać dodatkowych akcentów. Od 1936 roku Karl Bartels zajmował się ochroną przyrody jako pełnomocnik powiatowy, a od 1946 roku jako powiatowy konserwator zabytków. Udało mu się ująć w powiecie Waren 884 zabytków przyrody z 2020 pojedynczymi obiektami oraz udokumentować 502 wartych ochrony części krajobrazu.    

Całe życie angażował się w ochronę zagrożonych gatunków ptaków oraz ich siedlisk. Założył 4 obszary ochrony przyrody, z których najważniejszym stał się wschodni brzeg Müritz. Dzięki temu udało mu się zachować ważne pod względem ornitologicznym siedliska ptaków. W 1949 roku ostatecznie udało mu się, po wieloletniej walce z urzędami, właścicielami oraz użytkownikami utworzyć rezerwat przyrody Müritzhof. Ten obszar ochrony liczący obecnie 4832 ha należy do utworzonego w 1990 roku Parku Narodowego Müritz.   

dalej

Tekst: R. S.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Müritzeum

Müritzeum

Zur Steinmole 1
17192 Waren (Müritz)

info@mueritzeum.de

www.mueritzeum.de/