Mięczaki z kolekcji Hermanna von Maltzan

Baron Hermann von Maltzan (1843-1891), młodszy syn starosty Nicolausa Friedricha Rudolfa von Maltzana, był nie tylko uzdolniony artystycznie, ale również interesował się światem fauny i flory swojej rodzinnej Meklemburgii. Szybko odkrył swoje zainteresowania Conchylien (co było dawnym określeniem ślimaków i małży). Rozpoczął kolekcjonowanie spreparowanych egzemplarzy zwierząt z całego świata, a jego zbiór pod względem rozmiaru i wartości zaczął konkurować nawet z brytyjskim Narodowym Muzeum Przyrodniczym.  

W 1866 roku w Waren założył on tzw. meklemburskie naturalno-historyczne Muzeum von Maltzana (von Maltzan’sche Naturhistorische Museum für Mecklenburg). Było to pierwsze tego typu muzeum w kraju, które oprócz zainteresowania naturą, stwarzało możliwość badań nad przyrodą. Zbiory von Maltzana tworzą podstawę dzisiejszych zasobów przyrodniczo-historycznych w Meklemburgi-Pomorzu Przednim i znajdują się w Müritzeum.

dalej

Tekst: R. S.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Müritzeum

Müritzeum

Zur Steinmole 1
17192 Waren (Müritz)

info@mueritzeum.de

www.mueritzeum.de/