Bocian Biały

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim z jego 205 gatunkami istnieje bogactwo ptaków rodzimych. Wiosną i jesienią oprócz tego można obserwować gatunki północne, które jako ptaki wędrowne przelatują nad obszarami i w czasie tej podróży odpoczywają na terenie Niemiec lub tutaj po prostu przezimowują.  Do trzeciej kategorii ptaków należą tzw.  gatunki inwazyjne, takie jak Czapla biała czy Kazarka egipska, a także gatunki mniej pożądane jak Sęp płowy i Pasterz (Szpak różowy). Dokumentacja i badanie nad światem ptaków ma w Niemczech długą tradycję. Stała się także przesłanką do późniejszych działań na rzecz ochrony i zachowania rodzimej ptasiej fauny.

Naturalno-historyczne kolekcje w Meklemburgii-Pomorzu Przednim dokumentują od 1866 roku przyrodniczą historię regionu. Ze swym zbiorem około 8000 spreparowanych okazów należą one do najważniejszych kolekcji ptaków w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Występujący na terenie całego województwa Bocian biały należy dziś do charakterystycznych ptaków regionu. W zbiorach znajdują się 44 wypchane okazy, z których część pokazywana jest na wystawie w Müritzeum.

dalej

Tekst: R. S.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia-Pomorze Przednie

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Müritzeum

Müritzeum

Zur Steinmole 1
17192 Waren (Müritz)

info@mueritzeum.de

www.mueritzeum.de/