Słup graniczny

Drewno dębowe, 1980 rok, wysokość: 138 cm

Drewniane słupy graniczne były stosowane na grząskim gruncie i służyły do oznaczenia dokładnej linii granicznej między RFN a NRD. Po podpisaniu w 1972 roku umowy RFN-NRD („Grundlagenvertrag“) wspólna komisja graniczna złożona z przedstawicieli obu krajów 31 stycznia 1973 roku rozpoczęła przegląd granicy między oboma państwami, jej unormowania w spornych miejscach oraz jej dokładnego oznaczenia. Prace te zakończono w 1976 roku.   

Krzyż na wierzchołku słupa wskazuje przebieg granicy. Oznaczenie „DDR” wskazuje w stronę Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Dalszych napisów nie stosowano. Z 17 236 znaków granicznych – 1242 stanowiły drewniane słupy, resztę zaś granitowe kamienie. 

dalej

Tekst: A. W.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia-Pomorze Przednie

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Grenzhus

Grenzhus

Neubauernweg 1
19217 Schlagsdorf

www.grenzhus.de