Opaska ochotniczego pomocnika służb granicznych

Bawełna, 1985 rok, wysokość: 13 cm

Takie opaski naramienne z herbem Niemieckiej Republiki Demokratycznej nosiły osoby cywilne, które ochotniczo wspierały siły graniczne NRD w zabezpieczaniu granicy. W latach 80. XX wieku w miesiącu ich służba trwała z reguły od sześciu do ośmiu godzin. Obsadzali oni samodzielnie lub przy wsparciu służ granicznych, milicji lub jej ochotniczych formacji granicę, strefy przygraniczne oraz przejścia graniczne.

Pomocnicy mogli zbierać personalia, kontrolować pojazdy, a o osobach podejrzanych meldować służbie granicznej lub milicji. Oprócz tego spełniali zadania obserwacyjne w miejscu pracy, zamieszkania lub na terenach rekreacyjnych. Komendanci straży granicznej organizowali zadania pomocników i byli za nich odpowiedzialni. W latach 1987-1988 w NRD zarejestrowano 7427 pomocników służby granicznej. 

dalej

Tekst: A. W.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia-Pomorze Przednie

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Grenzhus

Grenzhus

Neubauernweg 1
19217 Schlagsdorf

www.grenzhus.de