Model miny przeciwpiechotnej PPM-2

1979, średnica: 13 cm

Model miny lądowej PPM-2 był rozwijany w NRD i służył do celów szkoleniowych. Bojowe wersje min tego typu były zakładane przez żołnierzy Niemieckiej Republiki Demokratycznej wzdłuż granicy z RFN w latach 1977-1985. Już od 1961 roku wojska NRD na odcinkach granicy, które szczególnie narażone były na próby ucieczki zaczęli tworzyć oznaczone i ogrodzone pola minowe. W wielu przypadkach uciekinierzy doznawali poważnych uszkodzeń ciała lub nawet byli zabijani przez miny odłamkowe lub wyskakujące.  

Utrzymanie pól minowych było bardzo kosztowne. Miny lądowe PPM-2 mogły być układane i czyszczone maszynowo, ale ich żywotność wynosiła jedynie 5 lat. Jako materiał wybuchowy służyło w nich 130 gramów trotylu (TNT).

dalej

Tekst: A. W.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia-Pomorze Przednie

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Grenzhus

Grenzhus

Neubauernweg 1
19217 Schlagsdorf

www.grenzhus.de