Zbiór meklemburskich pieczęci

Lak do pieczęci, XVIII/XIX wiek

W 1987 roku Fundacja Meklemburg przejęła od wnuczki pewnego prywatnego kolekcjonera wielki zbiór pieczęci. Dziadek był szefem kuchni córki cesarza Wilhelma II, a później księżnej Brunszwiku, Wiktorii Luizy (1892-1980). Początki kolekcji sięgają 1860  roku. Ich ułożenie w zbiorze sugeruje, że zostały zebrane bez wiedzy naukowo-archiwalnej.

Z około 850 zachowanych sztuk pieczęci, większość pochodzi z Wielkiego Księstwa Meklemburgii-Schwerinu. Zbiór objął swoim zasięgiem rożne dziedziny życia urzędowego w XVIII i XIX wieku. Obok pieczęci miast, urzędów, zakładów ubezpieczeniowych i kościołów, znalazły się w nim także pieczęcie urzędów celnego i podatkowego, rządowych i prywatnych instytucji oraz cechów.

135 egzemplarzy to pieczęcie meklemburskich rodów szlacheckich. Ponadto w skład zbioru wchodzi 20 pieczęci sądów szlacheckich, zgodnie z istniejącym do XX wieku prawem patrymonialnego sądownictwa szlachty. W systematyce zbioru zostały one jednak wymieszane z pieczęciami urzędów księstwa oraz miejskimi. Wśród 40 pieczęci książęcych i państwowych około 1/3 stanowią znaki uwierzytelniające meklemburskich książąt.    

dalej

Tekst: C. RC./M. R.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Stiftung Mecklenburg

Stiftung Mecklenburg

Fundacja Meklemburgii

Schliemannstaße 2
19053 Schwerin (Eingang zur Ausstellung: Puschkinstraße)

info@stiftungmecklenburg.de

www.stiftung-mecklenburg.de