Statuetka żołnierza piechoty

Żeliwo,  1930 rok, wysokość: 39 cm

Wykonany metodą przemysłową niewielki pomnik jest prezentem pożegnalnym, na którym umieszczono plakietkę wspomnieniową z tekstem:  Twój odchodzący towarzysz sierżant […] 31.3.31 Oberjäger Korps 9 I [Infanterie] R [Regiment] 6 [6 pułk piechoty]. Pułk ten został utworzony w 1921 roku z 17 oraz 18 pułku tzw. "Armii przejściowej", której istnienia dopuszczał traktat wersalski. W tym przypadku chodzi zapewne o tzw. "Batalion meklemburski" ze Schwerinu.

Tekst: W. Ka.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Stiftung Mecklenburg

Stiftung Mecklenburg

Fundacja Meklemburgii

Schliemannstaße 2
19053 Schwerin (Eingang zur Ausstellung: Puschkinstraße)

info@stiftungmecklenburg.de

www.stiftung-mecklenburg.de