Pikielhauba noszona od 1867 roku przez żołnierzy 89. regimentu grenadierów oraz 90. regimentu fizylierów

Po 1870 roku,  skóra i mosiądz,  wysokość 23 cm

Stałe kontyngenty wojskowe księstw Mecklenburg-Schwerin i Mecklenburg-Strehlitz, zostały jesienią 1867 roku włączone w struktury armii pruskiej. Wraz z tym wydarzeniem kończyła się powoli niezależność militarna meklemburskich księstw. Struktury wojskowe poprzedziły w tym wypadku tzw. "Zjednoczenie Niemiec z góry", które miało ostatecznie miejsce w 1871 roku. Mimo to wojska księstw zachowały w pewny sposób swoją autonomię, która objawiała się nie tylko przez oznaczenie mundurów za pomocą meklemburskich herbów w czepcu, zachowania oznaczenia "wielkoksiążęcy meklemburski", ale i przez pewien zakres systemu sądownictwa wojskowego. Fundacja Meklemburg nabyła ten hełm w 1991 roku od prywatnego kolekcjonera z Lubeki.

Tekst: W. Ka./M. R.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Stiftung Mecklenburg

Stiftung Mecklenburg

Fundacja Meklemburgii

Schliemannstaße 2
19053 Schwerin (Eingang zur Ausstellung: Puschkinstraße)

info@stiftungmecklenburg.de

www.stiftung-mecklenburg.de