Order złotej szproty

Odznaczenie  dowcipne, blacha cynkowa, 1930 rok, długość: 6,5 cm

Order pochodzi ze zbiorów rodzinnych ówczesnego seneszala (majordomusa) Bützow i późniejszego radcy ministerialnego Friedricha Fenscha. Jest to najprawdopodobniej ostatnia ocalała sztuka tego orderu. "Złoty Szprot" to najwyższe wyróżnienie, przyznawane od 1895 roku przez "kalifa i cesarza Bützow, Güstrow, ziemi Biestow, Rieckdahl i pana Mistrof" w czasie dni jego „panowania”. Cesarstwo Bützow  było piwnym państwem braci studenckiej z Rostocku, podobnym do innych, które od II połowy XIX wieku zaczęły powstawać na rożnych uniwersytetach. Żartowały one z dworskiej tytulatury, manier, orderów i rozporządzeń.

Jako miejsca odpowiednie do tworzenia takich komicznych królestw wybierano mniejsze miasteczka oraz wsie, gdzie ludzie potrafili się "bawić". Dla przybyłego koleją z Rostocku "Cesarza" na całej długości Bahnhofstrasse w Bützow tworzono świątecznie ustrojoną "Via triumphalis". Towarzyszył mu tzw. !Entrecote de Ragout-fin! czyli arcy-kanclerz, minister finansów "Mirakel von Mammon" i minister zdrowia !Knochenknaak". Wręczenie orderów odbywało się w czasie uroczystego posiłku w "Hotel de Prusse". Szprot jako najwyższa nagroda został wybrany zapewne dlatego, że w portowym mieście Rostock, wędzone ryby były także dla studentów szczególnym rodzajem jedzenia.  

dalej

Tekst: C. RC.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Stiftung Mecklenburg

Stiftung Mecklenburg

Fundacja Meklemburgii

Schliemannstaße 2
19053 Schwerin (Eingang zur Ausstellung: Puschkinstraße)

info@stiftungmecklenburg.de

www.stiftung-mecklenburg.de