Kufel rezerwisty

Glina/cyna, 1911 rok, wysokość: 32 cm

Kufel był pożegnalnym prezentem dla rezerwisty nazwiskiem Wenk, który w latach 1909-1911 służył w 60 regimencie artylerii polowej w Schwerinie. Kufle rezerwistów były produkowane przemysłowo, jako pamiątka czasów kariery wojskowej dla tzw. "jednorocznych ochotników". Wytwarzano je w niewielkich ilościach dla poszczególnych oddziałów i ilustrowano oraz dekorowano obrazkami oraz powiedzonkami.

Tekst: W. Ka./C. RC.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Stiftung Mecklenburg

Stiftung Mecklenburg

Fundacja Meklemburgii

Schliemannstaße 2
19053 Schwerin (Eingang zur Ausstellung: Puschkinstraße)

info@stiftungmecklenburg.de

www.stiftung-mecklenburg.de