Fotografie ze zbiorów atelier i wydawnictwa A. Mencke & Co, Wandsbeck koło Hamburga

Karton, 1880 rok, szerokość: 50 cm

Po śmierci założyciela atelier Augusta Mencke (1822-1862), wdowa po nim Albertine Mencke dalej z wprawą prowadziła rodzinny biznes. Ona, podobnie jak jej pracownicy pod koniec XIX wieku w ciągu kilku lat przemierzyli Niemcy i wykonali niezliczone fotografie nie tylko zamków, pałaców
i dworów szlacheckich, ale i okazałych budowli miejskich oraz budynków wiejskich. 

Odbitki tworzono przez naświetlanie i odpowiadały one formatowi negatywów. Były sprzedawane oddzielne lub w teczkach pełniących rolę albumów. Meklemburgia stała się priorytetowym miejscem docelowym dla fotografów.

Fundacja Meklemburg nabyła na początku XXI wieku około 250 fotografii ze zbiorów prywatnych. Były one wcześniej odnalezione i uratowane ze strychu jednej z meklemburskich plebanii. Są one  ważnym źródłem do historii życia codziennego na prowincji w końcowym okresie XIX wieku. Obok Fundacji duże zbiory fotografii A. Mencke &Co posiada również Archiwum w Schwerinie.   

dalej

Tekst: C. RC./M. R./F. O.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Stiftung Mecklenburg

Stiftung Mecklenburg

Fundacja Meklemburgii

Schliemannstaße 2
19053 Schwerin (Eingang zur Ausstellung: Puschkinstraße)

info@stiftungmecklenburg.de

www.stiftung-mecklenburg.de