Akt patronatu Schlezwik-Holsztynu nad Meklemburgią

6 maja1963, karton, wysokość: 43,5 cm

Na prośbę prezydenta Kaia Uwe von Hassela (CDU) rząd Szlezwik-Holsztynu w 1963 roku podpisał z przedstawicielami Ziomkostwa Meklemburg akt objęcia Meklemburgii patronatem. 6 kwietnia 1963 roku prezydent dr Helmut Lemcke (CDU) wręczył 1. przewodniczącemu ziomkostwa dr Walterowi Wegnerowi akt patronatu w czasie uroczystości w Kilonii.  Związek Ziemski Meklemburg był w dobrych stosunkach z Szlezwikiem-Holsztynem. W konfrontacji z NRD był głosem i przedstawicielem uciekinierów z Meklemburgii, a także ważnym partnerem dla ogólno-niemieckich roszczeń  finansowych i żądań po zjednoczeniu.

Podkreślali to prelegenci w czasie uroczystych mów w czasie uroczystości. Obietnica wspierania uchodźców z Meklemburgi była także korzystna dla Fundacji Meklemburg. Przez 30 lat istnienia i pracy, także po 1990 roku i zjednoczeniu Niemiec, było ono wspierane przez Szlezwik-Holsztyn. Fundacja Meklemburg weszła w posiadanie dokumentu początkowo, jako depozyt dla swojej wystawy stałej, a następnie po rozwiązaniu ziomkostwa trafiło ono do zbiorów fundacji wraz z jego majątkiem.    

dalej

Tekst: M. R.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia-Pomorze Przednie

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Stiftung Mecklenburg

Stiftung Mecklenburg

Fundacja Meklemburgii

Schliemannstaße 2
19053 Schwerin (Eingang zur Ausstellung: Puschkinstraße)

info@stiftungmecklenburg.de

www.stiftung-mecklenburg.de