Akt patronatu powiatu Księstwo Lauenburg dla organizacji ziomkowskiej Meklenburgii

28.06.1953 rok, pergamin, szerokość: 68,5 cm

Ziomkostwa osób z Meklemburgii istniały, na przykład w Hamburgu i Berlinie, już od około 1900 roku. Ich zjednoczenie po 1945 roku w zachodnich strefach okupacyjnych doprowadziło do pojawienia się jednak nowej jakości. Jedno z nich powstało w 1951 roku w Neumünster po zjednoczeniu lokalnych stowarzyszeń całego landu. We wrześniu 1951 roku w Ratzeburgu doszło do zorganizowania tzw. 1. Heimattreffen (zlotu ziomkostw), które zapoczątkowało nową tradycję. Wyspa Katedralna w Ratzeburgu od wojny trzydziestoletniej aż do 1937 roku należała do Meklemburgii. Katedralna gmina wyznaniowa pozostała po 1945 roku nadal podległa administracyjnie kościołowi ewangelicko-luterańskiemu Meklemburgii.    

W okolicach Ratzeburga po wojnie znalazło się wielu uchodźców z Meklemburgii. W 1951 roku Gerhard Wandschneider, wcześniejszy urzędnik ministerialny (przed 1945 rokiem landrat powiatu Wismar) został landratem powiatu Księstwa Lauenburg. Przy okazji III. Heimattreffen w 1953 roku, przekazał on akt patronatu 1. przewodniczącemu ziomkostwa Freiherr von Langermannowi. Dwadzieścia lat później Wandschneider objął stanowisko przewodniczącego zarządu utworzonej w Ratzeburgu Fundacji Meklemburg, które piastował aż do swojej śmierci w 1981 roku.  

W 2013 roku po rozwiązaniu ziomkostwa Fundacja Meklemburg przejęła na własność akt patronatu.

dalej

Tekst: M. R.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia-Pomorze Przednie

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Stiftung Mecklenburg

Stiftung Mecklenburg

Fundacja Meklemburgii

Schliemannstaße 2
19053 Schwerin (Eingang zur Ausstellung: Puschkinstraße)

info@stiftungmecklenburg.de

www.stiftung-mecklenburg.de