Ernst Barlach: Ponowne widzenie (Jezus Chrystus i Tomasz)

Ernst Barlach (1870–1938), Ponowne widzenie (Jezus Chrystus i Tomasz)  - Das Wiedersehen (Christus und Thomas),
1926 rok, stiuk barwiony na kolor drewna (na potrzeby archiwalne w 1939 roku usunięto barwę), wysokość: 90 cm

W twórczości Barlacha wciąż powracają nawiązania do Starego i Nowego Testamentu. Barlach w 1932 roku, wyznał: "obowiązkowe uczucie do kościoła i wspólnoty odczuwa nie z powodów religijnych, ale z natury". Punktem wyjścia do tej rzeźby był dla rzeźbiarza fragment Ewangelii św. Jana 20, 24-29, w którym Tomasz spotyka zmartwychwstałego Jezusa. Od średniowiecza w ikonografii chrześcijańskiej istnieje wiele przedstawień tego momentu. Jednak także w grafice nowożytnej można znaleźć przykłady tego typu spotkania. Albrecht Dürera  na swoim drzeworycie "Nawiedzenie" z 1503-1504 roku, przedstawił spotkanie Marii i Elżbiety.

Rzeźbę Barlacha nabyło Landesmuseum w Schwerinie. Wkrótce po 1933 roku praca ta została usunięta z wystawy i umieszczona w magazynie. W ramach akcji konfiskaty tzw. sztuki zdegenerowanej, narodowi socjaliści konfiskują w 1937 roku wiele figur i przenoszą je do centralnej składnicy w Berlinie. Sekretarz i asystent Barlacha Bernhard A. Böhmer (1892-1945) odkupił dzieło podając się za handlarza dziełami sztuki i zlecił wykonanie odlewu w stiuku barwionym drewnem w 1939 roku dla zabezpieczenia dzieła. Następnie sprzedał drewnianą rzeźbę producentowi i kolekcjonerowi sztuki Hermannowi F. Reemtsma z Hamburgu, gdzie obecnie należy do kolekcji "Ernst Barlach Haus" jako jedno z głównych dzieł Barlacha.

dalej

Tekst: V. P.

Eksponat odnosi się do :

Meklemburgia do 1945r.

Oryginał eksponatu znajduje sie w:

Ernst Barlach Stiftung Güstrow

Ernst Barlach Stiftung Güstrow

Fundacja Ernsta Barlacha w Güstrow

Heidberg 15
18273 Barlachstadt Güstrow

office@barlach-stiftung.de

www.ernst-barlach-stiftung.de