• Thema: Religion

Religion

De Steindanz vun Boitin – Kultplatz vun de Germanen, 3000 vör Christus De Steindanz vun Boitin – Kultplatz vun de Germanen, 3000 vör Christus

Lannesdeil Mäkelborg

De Slawen glöben an verschieden Götter un hebben ‘ne Naturreligion. Üm 1200, nahdäm dat Land innahmen is, sett sick de christlich‘ Globen dörch. 1549 ward de römisch-kathol‘sche Kirch vun de protestantisch‘ orrer evangelisch-lutherisch‘ Kirch aflöst. Later gifft dat denn lütte Inseln vun calvinistischen, reformierten orrer pietistischen un in dat 18. Johrhunnert ok wedder kathol‘schen Globen. In de Städte läben jüdisch’ Gemeinschaften, ofschonst de ümmer wedder verfolgt warden.

De Weimarer Republik garantiert denn de Frieheit in‘n Globen. Œwer dat wohrt blot bet 1933. Denn warden de Christenminschen gnittschäwsch beobacht‘ un de Juden verfolgt un ümbröcht. Nah 1945 beluert de SED-Regierung de Christenminschen un makt ehr väl Arger. Nah 1990 gifft dat wedder de Frieheit in‘n Globen un in Mäkelborg-Vörpommern billen sick jüdisch‘ un ok moslemisch‘ Gemeinden.

vörwards

Gesprochen von: Cornelia Suckow / Güstrower Plattsacker

Klosterruine Eldena Klosterruin Eldena

Lannesdeil Vörpommern

De Slawen glöben an Naturrreligion un an verschieden Götter. De polnischen Fürsten wedder sünd all vun 968 an Christen worden. In Pommern œwer kümmt vun de Christianisierung bet in dat 12. Johrhunnert gornix dörch. As sei dat Land erobert hebben, warden sei so bi 1200 rüm all Christen.

1534 kümmt dat in Pommern denn dortau, dat de römisch-katholsche Kirch vun de evangelisch-lutherische Kirch aflöst ward.

Later gifft dat denn lütte Inseln vun reformierten un in dat 18. Johrhunnert ok wedder kathol‘schen Globen. In de Städte läben jüdisch’ Gemeinschaften, ofschonst de ümmer wedder verfolgt warden. De Weimarer Republik garantiert denn de Frieheit in‘n Globen. Œwer dat wohrt blot bet 1933. Denn warden de Christenminschen gnittschäwsch beobacht‘ un de Juden verfolgt un ümbröcht. Nah 1945 beluert de SED-Regierung de Christenminschen un makt ehr väl Arger. Nah 1990 gifft dat wedder de Frieheit in‘n Globen un in Mäkelborg-Vörpommern billen sick jüdisch‘ un ok moslemisch‘ Gemeinden.

vörwards

Gesprochen von: Cornelia Suckow / Güstrower Plattsacker