Religion 1300 bet 1350

Siegel vun dat Zisterzienser-Nonnenkloster Wanzka 1330 Siegel vun dat Zisterzienser-Nonnenkloster Wanzka 1330

Lannesdeil Mäkelborg

Dat Juden beschülligt warden, gifft dat ofteins. De Fall vun Hostien, dörch de dörchstaken worn is, is all ut Krakow vun 1325 bekannt. In dat Johr 1330 möten "all de Juden ut Güstrow up ‘n Holtstoß wannern". Ok dorbi güng dat üm ‘ne Hostie, dörch de ‘n dörchstaken hett. Oewer disse Saken warden nich so recht oewer den Uurt rut bekannt. De Zisterzienserklösters schofen up’t Land ollig väl Land tausamen un kriegen so groten Influss un wat tau seggen.

Marienkirche aus der Demminer Stadtansicht um 1610 Marienkirch ut dat Demmin’sche Stadtbild

Lannesdeil Vörpommern

De Juden warden ümmer wedder anschülligt, dat  sei jichtenswat dahn hebben. Dat ward seggt, dat sei Hostien dörchstaken hebben un dat nähmen sei as Grund, Juden tau verbrennen. Man, dat wat dor so allens passiert, ward œwer de Gägend rut nich wiedervertellt.