Dynastie 1700 bet 1750

Herzog Adolph Friedrich <br> un <br> Herzog‘sch Marie Herzog Adolph Friedrich
un
Herzog‘sch Marie

Lannesdeil Mäkelborg

1701 nah den Hamburger Vergliek ward dat Hauptland dat drütte Mal updeilt un twäält sick in Mäkelborg-Schwerin und Mäkelborg-Strelitz. Adolf Friedrich de II. vun Mäkelborg-Strelitz hett dat Recht vun den Ierstgebuurenen in de Thronfolg‘ un hei buugt Niestrelitz as Residenz.
Friedrich Wilhelm buugt siene Herrschaft mit Werle-Güstrow bannig ut. Em folgt sien Brauder Karl Leopold 1713. Hei ward oewer 1728 dörch den Kaiser Karl den VI. vun dat Regieren suspendiert. De drütt Brauder Christian Ludwig de II. ward as Administrator insett un oewernimmt denn 1747 den Thron in Schwerin.

König Adolf Friedrich von Schweden König Adolf Friedrich vun Schweden

Lannesdeil Vörpommern

Nah sienen Vadder fangt Karl XII. (1682–1718) dat Regieren an. Œwer in‘n Krieg, as sei grad de nurwäg‘sch Stadt Frederikshald belagert hebben, ward hei vun ‘ne Kugel drapen un blifft dot. Hei harr kein Kinner un so folgt em siene Süster Ulrika Eleonore (1688–1744) för twei Johren up denn Thron. Denn mœt sei dat Amt afgäben an ehren Mann Friedrich (1676–1751). Œwer hei verliert nah denn Nuurdischen Krieg Stettin, Anklam, Demmin; Usedom un Wollin an de Prüßen. So ward de König Friedrich Wilhelm I. (1688–1740) de Lannesherr œwer disse (vör)pommerschen Lannesdeile. Em folgt sien Sœhn Friedrich II. (de Grot) nah. (1712–1786)