Goldring von Peterfitz

funnen in Peterfitz/Kolberg-Körlin (Piotrowice/ pow. Kołobrzeski),
Guld, 500 – 600,
Dörchmäter: 20 cm

Disse Ring ut reinet Guld hüürt tau de schönsten un gröttsten vun disse Oort. De Schmitt hett dorför 1,8 Kilo Guld bruukt, dat hei woll vun 400 römische Guldstücken nahmen hett.

De siehr staatschen Zierraten ennen up de rechtsche Sied mit’n Vagelkopp un up de linksche Sied mit’n Dierkopp, de ‘n Aantenschnawel hett. De Vagel künn ‘n Adler sein, wat dat symbolisch Diert vun den Gott Odin is. Siene Kraasch un sein Maud süllen woll up denn Dräger vun denn Ring oewergahn.

Dat is nich tau seggen, wat de Ring oewerhaupt eins üm denn Nack vun ein Minschen leeg. 71 so’ne Ringen sünd bekannt un de wieren meist opfert un in de Ierd vergrawen orrer in’t Muur orrer in See orrer anner Water schmäten. Kann angahn, dat dat ok mit dissen Guldring vun Peterfitz so wier. Dat kann ok angahn, dat de Ring so’ne Oort Kultgägenstand wier orrer hei süll sienen Besitter, as sick dat för sienen Stand hüürt, in dat ewige Läben schmücken, wenn hei na Walhall kümmt.

vörwards

Text: B. P.

Dit Utstellungsstück hüürt tau:

Vörpommern bet 1945

Dat Originalutstellungsstück finnst du hier:

Pommersches Landesmuseum

Pommersches Landesmuseum

Rakower Straße 9
17489 Greifswald

info@pommersches-landesmuseum.de

www.pommersches-landesmuseum.de