Scheit-Schiew mit inschaten Löckers

Grimmen, Holt, anmalt, 1848,
schenkt vun de Schüttengild tau Grimmen 1930,
130 cm Dörchmäter

De hölten Schiew taun Scheiten wier vun 1848 an de Schiew, up de de Lüüd bi dat Schüttenfest üm de Königswüürd schaten hebben. Üm 1930 rüm kümmt sei in dat Museum. De Löckers sünd vun dat „Königsscheiten“, (Scheiten tau Iehren vun den König un Lannesvadder) bi dat Schüttenfest. Binah all de Löckers sünd mit Holtproppen taumakt, so dat sei de Schiew wedder frisch verwennen koenen. De Baukstawen M K wiesen up den Namen vun den hen, de de Schiew schenkt hett.

De Schüttengild in Grimmen makt dat Fest jedein Johr in’n Sommer, wenn Fräden is. Siet dat tiedige 18. Johrhunnert ward dat Fest tau de best Traditschion in dat Läben vun de Lüttstadt. Näben de Austköst is dat dat gröttste Fest, de gröttste Lust in denn Johresloop.

1738 hebben sei den Rat de „projektierte Rull vun de Gelaafte Schütten-Compagnie tau Grimmen“ vörleggt un ein Siegel kümmt dorup. 1752 stift‘ de Rat den Königspries, wat’n sülwerner Läpel vun 4 Loth is. Nömt ward ok ne „Königswisch“ vör dat Sundisch Duur. Ward seggt, dat dat Fest dat „einzigst Vergnäugen“ wier. 1842 giwwt dat dat ierste Mal ‘n „Kinnerschiewen-Scheiten“. Ok dortau ward vun de Schüttenbräuder ‘n Fest makt.

vörwards

Text: S. F.

Dit Utstellungsstück hüürt tau:

Vörpommern bet 1945

Dat Originalutstellungsstück finnst du hier:

Museum Im Mühlentor Grimmen

Museum Im Mühlentor Grimmen

Mühlenstraße 9a
18507 Grimmen


museum@grimmen.de

www.grimmen.de